לייעוץ חינם 24/7: 

03-9477729

מימון חוץ בנקאי

משכנתאות

מונחים כלליים

יש לנו פתרון בשבילך!

או השאירו פרטים ונשוב אליכם

  אנו מכבדים את הפרטיות שלך

  מונחים כלליים

  יש לנו פתרון בשבילך!

  תשואות פיננסים הינה חברה מובילה בתחום ייעוץ המשכנתאות, היועצים בחברה כיהנו בתפקידי מפתח בבנקים בתחום האשראי והמשכנתאות.

  אנו מתחייבים לריביות הנמוכות בשוק ולהתאמת העסקה הטובה ביותר עבורך.

  למידע לחצו כאן
  או חייגו 039477729

  הסטוריית אשראי

  ישנם מאגרי מידע אשראי המקבלים דיווחים תקופתיים אודות נתונים בנקאיים ואשראיים חיוביים ושליליים של גורמים פרטיים וחברות. דוגמא לדוחות המופקים ממאגרי מידע ניתן למצואD&B או BDI.

  נתוני שליליים המועברים למאגרי המידע הינם בגין שיקים שחזרו, הגבלות למיניהן, תיקים בהול"פ, דרישות חוב, פשיטות רגל וכמו כן נתונים נוספים המעידים על התנהלות אשראית לקויה.

  מנגד, גם נתונים חיוביים מדווחים כגון מתן הלוואות ומסגרות אשראי.

  בטחונות

  כל נכס המשמש כבטוחה וערובה לפירעון החוב לגורם המממן

  לוח סילוקין

  לוח סילוקין הינו לוח שיטת תשלום ההלוואה המפרט כיצד משולמת ההלוואה ומה היחס בין הקרן לריבית בהחזר החודשי.

  לוח הסילוקין השכיחים ביותר הינם שפיצר וקרן שווה. בלוח סילוקין שפיצר מרכיב הריבית משולם ביחס גבוה בתחילת ההלוואה ועם השנים הולך ופוחת עד לסיום ההלוואה כאשר ההחזר החודשי לא משתנה אלא רק היחס של הקרן מול הריבית.

  בלוח סילוקין מסוג קרן שווה

  מדד המחירים לצרכן

  מדד המחירים לצרכן הינו מדד הבוחן שינוי בסל קבוע של מוצרים ושירותים בסיסיים. אין חשיבות לערכו של המדד אלא לשינוי באחוזים מעת לעת.

  מדד זה בנוסף למדדים נוספים משקף תנודתיות יוקר המחייה והשינויים ומצביע על השינויים במוצרי הבסיס אותם אנו צורכים.

  מדד תשומות הבנייה

  מדד תשומות הבנייה הינו מדד המחושב ומפורסם מדי חודש ב 15 לכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסיטיקה.

  המדד מודד את השינויים החלים מעת לעת בהוצאה הדרושה בקניית סל מוצרים קבוע המשמשים לבניית בתי מגורים. המדד מייצג את הרכב הוצאות הבנייה של הקבלנים וקבלני המשנה.

  מדד זה משפיע בעיקר על רוכשי דירות יד ראשונה מקבלן כאשר במועד חתימת החוזה משלמים רק חלק מהסכום ויתרת התשלום במרבית המקרים נשארת צמודה למדד תשומות הבנייה.

  במקרים רבים רוכשים סיימו עשרות אלפי שקלים יותר בגין ההצמדה של יתרת התשלום למדד תשומות הבנייה.

  ריבית בנק ישראל

  ריבית בנק ישראל הינה הריבית אותה קובעת נגידת בנק ישראל קרנית פלוג. הריבית היא אמצע המרווח שבין הריבית שבה מלווה בנק ישראל כסף לבנקים המסחריים לבין הריבית שבה בנק ישראל לווה כסף מהבנקים המסחריים.

   

  טאבו

  רשם המנהל פנקס בעלויות וחכירות במקרקעין ומעיד על זכויותיהם של בעלים וחוכרים בנכסים ועל פי רישומיו ניתן לסחור בנכסים.

  מלבד רישום הבעלויות הטאבו מנהל רישום בגין שעבודים, עיקולים, הערות אזהרה, הערות בגין התראות מסוימות וכל פרט נוסף הנוגע לנכס שלכם. נכס שרשום בטאבו נחשב לבטוחה החזקה ביותר מבחינת הבנק.

   

  רמ"י

  רשות מקרקעי ישראל הינה רשם נוסף המנהל פנקס רישומים אודות פרטי נכסים, חכירות, שעבודים והתראות בדומה לטאבו.

  ההבדל הוא כל בעלי הנכסים במנהל הם בעצם חוכרים, כלומר שוכרים לתקופה ארוכה זכות שכמעט שווה לבעלות אך פחותה ממנה. בטוחה זו הינה השנייה מבחינת טיבה ברמת הסתכלות הבנקים.

   

  טאבו ירדני

  טאבו הינו רשם המנהל את רישום הזכויות במקרקעין של נכסים הנמצאים מעבר לקו הירוק.

   

  המנהל האזרחי

  המנהל האזרחי הינו גוף מטעם מדינת ישראל המנהל את הרישום ואת הפעילות האזרחית בשטחים שישראל כבשה אך לא החילה עליהם את סדרי המנהל והשיפוט שלה. דוגמא לנכסים הרשומים במנהל האזרחי, ניתן למצוא ביהודה ושומרון.

   

  חברה משכנת

  חברה משכנת הינה גוף רישום זמני מטעם הקבלן האמונה על רישום זכויות רוכשי הדירות עד להעברתם לרישום מסודר בטאבו.

  החברה מתחייבת לנהל את הרישומים על פי קריטריונים ברורים ומאפשרת לבנקים להסתמך על התחייבותה לרישום משכנתא כתנאי להעמדת המימון.

   

  רשם המשכונות

  רשם המשכונות הינו רשם המנהל פנקס רישומי משכון אודות נכסים שונים כגון רכבים ודירות.

  מטרת המשכון הינו להבטיח לנושה את פרעון חובו על ידי המלווה. חלק נוסף הינו התראה בפני צד ג' על קיום חוב לנכס בו הוא מתעניין.

   

  רישום בית משותף

  רישום מסוג זה מתבצע בבנייני מגורים, מטרת הרישום הינו להסדיר רישום וחלוקה של הבעלויות ושטח הבניין והדירות.

  רישום מקנה לכל דירה תת חלקה מה שמקל על הזיהוי שלה אצל הרשם המנהל את פנקס רישום המקרקעין.

   

  משכנתא בדרגה ראשונה

  משכנתא בדרגה ראשונה הינה שעבוד ראשון על נכס מקרקעין, משכנתא בדרגה זו מעניקה למלווה את הבטוחה הטובה ביותר.

  קרא פה עוד על יועץ משכנתא

   

  משכנתא בדרגה שניה

  משכנתא בדרגה שניה נרשמת כאשר קיימת משכנתא בדרגה ראשונה, שעבוד זה מעניק עדיפות לנושה מדרגה ראשונה על הנכס ומאפשר לו לפרוע את חובו ורק לאחר שיפרע חובו תועבר העדיפות לנושה מדרגה שניה לפירעון החוב.

   

  פרי פסו

  רישום שעבוד על הנכס עבור שני נושים או משעבדים בדרגה שווה לשניהם, פרי פסו מעניק מעמד שווה לשני נושים בדרישת חובת ולא מאפשר עדיפות של נושה אחד על האחר.

   

  הערת אזהרה

  היא רישום אצל רשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב של בעל נכס מקרקעין או בעל זכות בנכס מקרקעין לעשות או להימנע מלעשות עסקה. להערת אזהרה שתי מטרות עיקריות:

  1. להזהיר ולהודיע כי קיימת התחייבות או הימנעות לבצע במקרקעין המויעדים עסקה.
  2. למנוע מהאדם שתחייב לבצע עסקה במקרקעין לבצע עסקה סותרת עם אחר.

   

  דייר מוגן

  אדם המחזיק בדירה או בעסק ושילם עבורם דמי מפתח (הדיירים המתגוררים בדמי מפתח לא מקבלים זכויות בעלות בנכס.(

  דייר שלא שילם דמי מפתח אך נכנס לנכס המדובר לפני שנת 1940.

  דייר שהיה זכאי להחזיק בנכס עד ליום 20.08.1968, ושבחוזה השכירות לא צויין במפורש כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו.

  דייר שנכנס לנכס לאחר יום 20.08.1968, ובחוזה השכירות נכתב כי יקבל מעמד של דייר מוגן.

  כל בן משפחה שהפך לדייר מוגן לאחר שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי (דייר ממשיך).

  לפרטים על זכויות הדייר המוגן, ראו חוק הגנת הדייר.

   

  הפטר

  אישור המוענק לפושט רגל אשר סיים את חובותיו ומאפשר לו לצאת לדרך חדשה.

  עוד מידע על רישום BDI

   

   

   

   

  לבדיקת זכאות לחצו כאן
  או חייגו 039477729

  מעוניינים בייעוץ לגבי המשכנתא המתאימה לכם?

   התחילו עכשיו

   או השאירו פרטים ונשוב אליכם

    אנו מכבדים את הפרטיות שלך

    עודד ודיויד התותחים תודה מכל הלב על הסבלנות מקצועיות ומציאת פתרון מהיר ואטרקטיבי לבעיה. מומלץ בחום.
    מריאטה ליפקוביץ

    שיתופי פעולה